piątek, 17 lutego 2017

Czy będziesz oglądał "Chatę"?

Witaj w świecie bezbożności.
Przyzwyczaiłem się do tego, że chrześcijanom trzeba tłumaczyć dlaczego oglądanie nasyconej światowością oraz erotyzmem „Ciemniejszej strony Greya”, nie jest dobre dla ich kondycji duchowej oraz świadectwa życia i z pewnością w żadnym aspekcie nie spowoduje ich wzrostu w świętości, ale "Chata" stanowi ewenement.

W polskim internecie znajdziecie dość rzeczowych materiałów ukazujących książkę „Chata” z jej właściwej, czyli New Age-owej, perspektywy. Pamiętajmy, że celem ruchu New Age jest zniszczenie chrześcijaństwa poprzez jego zmodyfikowanie i przekształcenie w subtelny sposób prawdy w kłamstwo, a książka „Chata” jest jednym ze strategicznych narzędzi w polityce Nowej Ery. Jak stwierdziła znana okultystka i autorka tego ruchu, Alice Bailey, New Age nie ominie kościołów chrześcijańskich, ale „przejdzie przez nie”.

poniedziałek, 13 lutego 2017

13 pytań by zdiagnozować twoje bałwochwalstwo

Apostoł Jan w swoim liście zaleca nam: “Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów” (1 J 5:21). Poniższe pytania zostały zaadaptowane ze starego kazania purytan, by pomóc nam zidentyfikować bałwany w naszych sercach. 

1. Co najwyżej cenisz?
2. O czym myślisz najczęściej?
3. Jaki jest twój najwyższy cel?
4. Czemu albo komu jesteś najbardziej oddany?
5. Kogo albo co kochasz najbardziej?
6. Komu albo czemu najbardziej ufasz albo jesteś zależny?
7. Kogo albo czego obawiasz się najbardziej?

poniedziałek, 6 lutego 2017

Pojawią się szydercy

Kiedy piszę ten komentarz wyraźnie widzę wypełnianie proroctw biblijnych. Kiedy wielu ludzi twierdzących, że są chrześcijanami ignoruje związek pomiędzy bieżącymi wydarzeniami a fragmentami Biblii, które zostały napisane tysiące lat temu, moja rada jest taka: mądrze by było aby ci szydercy wreszcie się obudzili.

Szydercy wypełniają dzisiaj biblijne proroctwa. W odniesieniu do czasów ostatecznych, Piotr powiedział: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia" (2 P 3:3-4).

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Fałszywi nauczyciele: wąska ścieżka i publiczne ostrzeganie

Słowo Boże uczy nas, że Bóg nie tylko zawsze mówi prawdę, ale i że sam jest Prawdą. Pismo ukazuje nam również szatana, jako kłamcę i ojca wszelkiego kłamstwa. Odwieczny konflikt zawsze rozgrywał się pomiędzy Bożą prawdą a diabelskim kłamstwem.

Od samego początku Słowo Boże pokazuje nam, że to kłamstwo szatana pogrążyło całą ludzkość w grzechu. Strategia Bożego przeciwnika nigdy nie uległa zmianie. Boży lud od zawsze był atakowany przez fałszywą naukę zbudowaną w piekle, a przekazywaną przez usta sług ciemności. Izrael przetrwał inwazję fałszywych proroków i nauczycieli, którzy atakowali go przez setki lat. Dziś Kościół jest uczestnikiem duchowej batalii, a jako że jest filarem i podporą prawdy (1 Tm 3:15) nie możemy być zdziwieni, że stał się obiektem agresji.

środa, 18 stycznia 2017

Czego można się spodziewać w 2017 roku?

 „Witaj w świecie bez prawdy!” – tak brzmiał nagłówek jednego z popularnych serwisów informacyjnych. Opublikowany artykuł poświęcony był „postprawdzie” czyli niedawno wybranemu słowu roku 2016. 

„Postprawda” określa sytuację w której to nie fakty, ale ludzkie emocje mają największe znaczenie dla życia ludzi. Prawda jako obiektywne kryterium oceny rzeczywistości przestaje mieć znaczenie.

Biblia wyraźnie naucza, że ludzie zamienili Bożą prawdę w kłamstwo (Rz 1:25). Dzisiaj jednak w postmodernistycznej rzeczywistości termin postprawda staje się przyjętym i powszechnie akceptowanym założeniem.

piątek, 13 stycznia 2017

13 przydatnych wersetów w obliczu niepewnej przyszłości

Wszyscy staniemy w obliczu niepewności. Być może kończysz studia i nie masz pojęcia jak będzie wyglądać twoja przyszłość. Może straciłeś pracę, lub przeprowadziłeś się do nowego miejsca gdzie nie znasz kompletnie nikogo. A może właśnie zaczynasz nową pracę i czujesz się przytłoczony wyzwaniami, które są przed tobą. Może jesteś samotny i zastanawiasz czy kiedykolwiek wejdziesz w związek małżeński.

W tym świecie nasze bezpieczeństwo jest tylko w Chrystusie. Nic nie jest pewne. Nikt nam nie może zagwarantować tego, że spożyjemy następny posiłek. Nawet kolejne uderzenie serca nie jest czymś oczywistym.

Zawsze gdy jesteśmy kuszeni zamartwianiem się o przyszłość, musimy uświadomić sobie, że nasze życie nie jest w naszych rękach. Świadomość tego, że Boża Opatrzność kontroluje ruch najmniejszego atomu we wszechświecie, powinna ustawicznie strzec naszych myśli oraz być źródłem nieograniczonego pokoju.

Poniższe wersety, wybrane przez Marka Altrogge powinny być stale obecne w naszym życiu tak, aby Bóg przez swoje Słowo mógł nieustannie zachęcać nasze serca.

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29:11)

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” (Ps 32:8)

„Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju” (Ps 37:37)

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie [miałby] z nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8:32)

„Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie” (Prz 23:17-18)

„Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia; tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy! Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się” (Prz 24:13-14)

„Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6:31-33)

„Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali” (Ef 2:10)

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a [one] idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi [je] dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć [ich] z ręki mego Ojca..” (J 10:27-29)

„[Wasze] postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hbr 13:5)

„Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Iz 43:2)

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Iz 26:3)

„Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba” (Ps 37:25)


czwartek, 5 stycznia 2017

Globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań

Jeśli podążasz za mną przez ostatnie kilka lat, z pewnością zgodzisz się z tym, że świat jest w poważnych tarapatach. Oczywiście, nie pierwszy raz w historii ziemi są ludzie, którzy przewidują koniec czasów. Zawsze były konflikty. Zawsze były wojny religijne. Te okresy historii wydają się przychodzić i odchodzić. Czasami problemy zostają rozwiązane, a czasami nie. Ideologiczne wojny podsycane przez tych, którzy mają religijne uprzedzenia, wydają się być najtrudniejszymi do rozwiązania. Liderzy polityczni tego świata drapią się po głowach. Ale nie Bóg. On cały czas jest na tronie.

wtorek, 3 stycznia 2017

Jak mogę pokonać obżarstwo?

Jest wiele powodów otyłości, tak typowej dla naszej kultury. Powodem nie jest jedynie to, że jemy wiele niezdrowego jedzenia. Jesteśmy także raczej mało aktywni, nie chodzimy wiele na pieszo, nie biegamy, nie jeździmy na rowerze, itp. 

Tak jak otyłość jest często związana z tym, co wkładamy do ust, tak często jest również pochodną naszej codziennej aktywności. Mięśnie są stworzone, by spalać kalorie, ale jeśli tych mięśni nie używamy to jakakolwiek ilość jedzenia jest w stanie skutkować otyłością.

Ale o wiele lepszym słowem w analizowanym przez nas kontekście jest „obżarstwo”, a nie „otyłość”. Dlaczego? Bo problem leży w tym, że jemy za wiele a nie w tym, ile ważymy. Jest wiele przyczyn tego, że osoba waży za dużo (lub za mało), które nie są wcale rezultatem obżarstwa.
Obżarstwo to pożądanie jedzenia, które cię obezwładnia.

niedziela, 25 grudnia 2016

Czy Boże Narodzenie to pogańskie święto?

To pytanie pojawia się co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zacznijmy od tego, że nie ma jakiegoś biblijnego polecenia, by świętować narodzenie Jezusa 25 grudnia. Nie ma nawet niczego w Biblii, co by wskazywało, że Jezus urodził się 25 grudnia. Prawdę powiedziawszy, jest wiele rzeczy w Nowym Testamencie, które wskazywałyby, że Jezus raczej nie urodził się w tym okresie w ciągu roku. Tak akurat zdarzyło się, że na 25 grudnia w Imperium Rzymskim przypadało pogańskie święto związane z pewnymi tajnymi religiami; poganie świętowali właśnie 25 grudnia.

Ale chrześcijanie nie chcieli brać w tym udziału, więc najprawdopodobniej powiedzieli coś w stylu: „Podczas gdy każdy obchodzi dziś to pogańskie święto, my urządzimy własne. Będziemy świętować to, co najważniejsze w naszym życiu – wcielenie Boga i narodzenie Jezusa Chrystusa. A więc i dla nas będzie to czas pełen radosnego świętowania i uwielbiania naszego Boga i Króla.”

Nie przychodzi mi na myśl nic bardziej miłego Chrystusowi niż to, gdy Kościół świętuje Jego narodziny co roku. Pamiętajmy o tym, że to całe coroczne świętowanie i celebrowanie jest głęboko zakorzenione w starożytną tradycję żydowską. W Starym Testamencie dla przykładu, czytamy historie kiedy Bóg stanowczo nakazywał swojemu ludowi pamiętanie o pewnych wydarzeniach i wyrażanie tego przez coroczne świętowanie.

Podczas gdy Nowy Testament nie mówi nic o tym, że mamy obchodzić co roku Boże Narodzenie, to nie widzę niczego złego w tym, że Kościół wchodzi co roku w ten radosny czas świętowania Wcielenia – które było przełomowym wydarzeniem w historii ludzkości. W końcu od początku nie było tu żadnej mowy o honorowaniu Mitry czy jakiegokolwiek innego tajemniczego bóstwa, ale narodzin naszego Króla.

Nawiasem mówiąc, święta Wielkanocy zbiegają się z czczeniem bogini Isztar przez starożytny świat. A jednak – wywoływanie Bożego gniewu z powodu zbierania się Kościoła w celu celebrowania zmartwychwstania Jezusa jest jedną z ostatnich rzeczy, które mógłbym sobie wyobrazić. Moim zdaniem, powinniśmy mieć więcej corocznych świąt.

Dla przykładu, Kościół Rzymskokatolicki co roku z wielką radością celebruje Święto Wniebowstąpienia. Niektóre środowiska protestanckie również to robią, inne – nie. A ja bym chciał, żebyśmy świętowali także ten wielki moment w życiu Chrystusa, kiedy wstąpił On do nieba, by być ukoronowany Królem królów i Panem panów. Świętujemy Jego przyjście na świat, świętujemy Jego śmierć. Chciałbym, żebyśmy świętowali Jego ukoronowanie.

R.C. Sproul
Tłumaczył: Miszael
Źródło: http://www.ligonier.org/blog/celebration-christmas-pagan-ritual/


sobota, 24 grudnia 2016

24 Grudnia - Posiądź Boże obietnice

24 Grudnia
Posiądź Boże obietnice
"A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy - z ciebie wyjdzie Mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne, sięgają dni pradawnych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi, i pozostali Jego bracia powrócą do synów Izraela. I powstanie, będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia JHWH, Jego Boga". (MICHEASZA 5:1-3)

Chrystus jest odpowiedzią “tak” na wszystkie Boże obietnice, więc jeśli ufasz Mu, to staną się one twoim dziedzictwem. Już Micheasz potwierdził nam, że Chrystus zapewni nam Boże obietnice. W jaki sposób uczynił to ten prorok?

Jakikolwiek Żyd żyjący w tamtych czasach, gdy tylko usłyszał Micheasza obwieszczającego przyjście władcy z Betlejem, który będzie pasł swoją trzodę w mocy Pana, od razu myślał o dwóch osobach: królu Dawidzie oraz o nadchodzącym Synu Dawida, Mesjaszu.

piątek, 23 grudnia 2016

23 Grudnia - Nasza najgłębsza potrzeba a Boże Narodzenie

23 Grudnia
Nasza najgłębsza potrzeba a Boże Narodzenie
„I powstanie, będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia JHWH, Jego Boga – wówczas osiądą, bo Jego wielkość sięgnie aż po krańce ziemi. I Ten będzie pokojem”. (Księga Micheasza 5:3–4)

Bo Jego wielkość sięgnie aż po krańce ziemi” – przepowiadał prorok Micheasz. Nie będzie żadnych niezdobytych miejsc – punktów oporu. Nasze bezpieczeństwo nie będzie zagrożone przez żadne obce siły. Każde kolano się zegnie i każdy języka wyzna Go Panem. Cała ziemia pełna będzie Jego chwały.
I Ten będzie pokojem.” Tak, w tym kontekście zawiera się także ostateczny, ziemski, polityczny pokój. Micheasz mówił już o tym paręnaście wersetów wcześniej (4:3):

czwartek, 22 grudnia 2016

22 Grudnia - Coś, o czym warto śpiewać

22 Grudnia
Coś, o czym warto śpiewać
Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. Tu już są tacy, którzy składają dary zgodnie z Prawem. Pełnią oni posługi w tym, co jest ziemskim odbiciem i cieniem świątyni w niebie … Teraz natomiast nasz Arcykapłan przyjął o tyle wspanialszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem – przymierza opartego na lepszych obietnicach …
Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela…
Moje prawa włożę w ich umysły
I wypiszę je na ich sercach,
I będę im Bogiem,
A oni będą Mi ludem.” (HEBRAJCZYKÓW 8:4–10)

Widzimy tutaj, że Boże Narodzenie oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, oznacza zastąpienie jedynie cieni ukazanych w Starym Testamencie – rzeczywistością. Świątynia wraz z systemem ofiar, kapłaństwo, święta i przepisy dotyczące jedzenia – to wszystko były cienie i odbicia rzeczywistości niebiańskiej. Tą rzeczywistością jest Jezus Chrystus i Jego dzieło jako naszego Arcykapłana, naszą ofiarę i centrum naszego uwielbienia. Jezus wypełnia i zastępuje starotestamentowe cienie.

środa, 21 grudnia 2016

21 Grudnia - Przygotuj swoje oczy na Boże Narodzenie

21 Grudnia
Przygotuj swoje oczy na Boże Narodzenie
Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.” (MATEUSZA 16:15–17)

Bóg, całkowicie niezastąpiony w dziele objawiania swojego Syna, wtedy – Piotrowi, a dzisiaj – tobie czy mi, nie dodaje czegoś do tego, co już widzimy i słyszymy w osobie Jezusa, ale otwiera oczy naszego serca, by dopiero posmakować i zobaczyć prawdziwą niebiańską chwałę, która właśnie w Jezusie się objawiła.

wtorek, 20 grudnia 2016

20 Grudnia - Otrzymaj Jego pojednanie


20 Grudnia
Otrzymaj Jego pojednanie
Powiem więcej: Dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą”. (RZYMIAN 5:11)

Jak praktycznie możemy otrzymać pojednanie, by móc radować się w Bogu? Odpowiedź brzmi: przez Jezusa Chrystusa. Co znaczy, przynajmniej w pewnej części, mniej więcej tyle – uczyń sobie portret Jezusa w Biblii – Jego czynów i słów zapisanych na kartach Nowego Testamentu – niech on będzie centralnym punktem twojego radowania się w Bogu. Gdyż radość, która nie obejmuje Chrystusa, również nie oddaje czci Chrystusowi.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

19 Grudnia - Prezent, którego nie możesz kupić

19 Grudnia
Prezent, którego nie możesz kupić

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy Mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko”.(DZIEJE APOSTOLSKIE 17:24–25)

Bóg nie chce, żeby służono Mu w jakikolwiek sposób, który mógłby oznaczać, że dostarczamy Mu coś, czego potrzebuje albo wspieramy Go, albo wreszcie oferujemy Mu coś, co i tak już do Niego nie należy. „Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę?” (Rzymian 11:35). „Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci tego, mój przecież jest cały świat wraz z tym, co go napełnia” (Psalm 50:12).
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger