piątek, 19 sierpnia 2016

Kompromis ze światem?

Wielu starszych ewangelikalnych chrześcijan postrzega Stany Zjednoczone w sposób, który symbolizuje starotestamentowy Izrael: Bóg zadecydował, że obdarzy swoim błogosławieństwem ten naród i deleguje go dla jego celu, którym jest szerzenie wolności na świecie.
Wielu młodszych ewangelikalnych chrześcijan postrzega Stany Zjednoczone w sposób, który symbolizuje starożytny Babilon: żyjemy w społeczeństwie, którego wrogość w stosunku do Boga i Bożych ludzi jest coraz większa.

W żadną z powyższych symbolicznych ram nie da się zamknąć obecnej sytuacji. Stany Zjednoczone nie są ani Izraelem ani Babilonem. Każda z tych ram napotyka na problemy, gdy chcemy ją przyłożyć do świata w jego dzisiejszym kształcie. Mimo to, metafora “wygnania” pozostaje trafnym opisem chrześcijan, którzy na tym świecie są jak uchodźcy (1 List Piotra 2:11). 

wtorek, 16 sierpnia 2016

Komar i wielbłąd


Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda” (Mt 23:24 UBG).
Trudno chyba znaleźć człowieka, który w swoim życiu nie połknął komara, muchy czy też innego niewielkiego owada. Jednak nikt nie znajdzie człowieka, który przypadkowo czy też celowo połknąłby wielbłąda, krowę albo konia. 

Samo zestawienie komara i wielbłąda wydaje się być nie na miejscu. W końcu, co ma wspólnego istota która waży 2,5 miligrama, z dwumetrowym zwierzęciem, którego waga może wynosi nawet 1.000 kg? Otóż jest coś, co łączy komara i wielbłąda. Tym czymś jest Prawo Mojżeszowe, a ściślej wykaz zwierząt czystych i nieczystych (Kpł 11). Zgodnie bowiem z tym Prawem zarówno komar (Kpł 11:21-24) jak i wielbłąd (Kpł 11:4) są nieczyste a każdy bogobojny Żyd doskonale wiedział, że: „Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste. Przez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto się dotknie ich padliny, będzie nieczystym do wieczora, a każdy, kto nosi ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora” (Kpł 11:8.24-25 BW).

piątek, 12 sierpnia 2016

Ustawa antyterrorystyczna a chrześcijaństwo w Rosji

Na początku lipca 2016 roku, prezydent Rosji podpisał ustawę antyterrorystyczną, która przez wielu obserwatorów została uznana za jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw w postsowieckiej historii Rosji. W obliczu islamistycznych ataków oraz powszechnie panującego klimatu przerażenia, wiele państw wprowadza normy prawne, których celem jest ochrona obywateli przed zagrożeniem terrorystycznym. Jednakże nowa ustawa zatwierdzona przez parlament rosyjski, uderza bezpośrednio również we wspólnoty chrześcijańskie, co nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem.

Zapoznając się z tą informacją kilka tygodni temu, nie widzieliśmy potrzeby aby przypominać o niej na łamach naszej strony. Jednak rozmawiając z wieloma braćmi i siostrami, doszliśmy do przekonania, że poziom świadomości kościoła w Polsce jest bardzo niewielki.

piątek, 5 sierpnia 2016

Czy Sola Scriptura ma dziś znaczenie?

Reformacja jest słusznie uważana za największe przebudzenie w ostatniej tysiącletniej historii kościoła – ruch tak ogromny, że radykalnie zmienił kurs zachodniej cywilizacji. Nazwiska takie jak Marcin Luter, Jan Kalwin, John Knox są nadal dobrze znane pomimo upływu pięciuset lat. Poprzez ich pisma oraz kazania, ci odważni reformatorzy – i inni im podobni ludzie – pozostawili trwałe dziedzictwo dla kolejnych pokoleń wierzących podążających za nimi.

Ale prawdziwa moc stojąca za Reformacją nie wypływała z pojedynczego człowieka czy też grupy ludzi. Dla pewności, reformatorzy odważnie stali i byli gotowi poświęcić samych siebie na ofiarę dla sprawy Ewangelii. Ogromny sukces XVI wiecznego przebudzenia nie może być przypisany ich niesamowitym aktom bohaterstwa lub też ich znakomitym dziełom naukowym. Nie, Reformacja może być wyjaśniona tylko przez coś mającego o wiele bardziej przemożny wpływ: siłę nieskończenie potężniejszą aniżeli cokolwiek, co może stworzyć zwykły śmiertelnik. 

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Jak modlić się podczas duchowej suszy?


Wiesz, że powinieneś się modlić. Wiesz, że Bóg zaprasza cię do modlitwy, wiesz, że jest to Jego przykazanie względem ciebie. Bóg uwielbia cię słyszeć, raduje się w możliwości poznania ciebie. A mimo to – są takie chwile, kiedy wydaje ci się, że twoja dusza wyschła kompletnie, kiedy otwarcie ust do modlitwy wydaje się wręcz rzeczą niemożliwą do wykonania. Co wtedy? 

Po prostu się módl

Prawdopodobnie zadanie sobie trudu modlitwy w tych chwilach jest najcięższą z możliwych do uczynienia rzeczy. A mimo to mówię ci – módl się. To jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Módl się, choćby krótko. Powiedz Bogu, że nie radzisz sobie z modlitwą. Jakkolwiek – jednak módl się.

wtorek, 26 lipca 2016

Jeden pewny znak chrześcijańskiej dojrzałości

Zakładam, że dobrze wiemy o tym, że jako chrześcijanie mamy się rozwijać i dojrzewać. Zaczynamy jako niemowlęta w wierze i potrzebujemy rozwinąć się i stać się dorosłymi wierzącymi. Autorzy Nowego Testamentu podkreślają, że musimy wszyscy przejść ze stanu, w którym przyjmujemy jedynie mleko, do stanu, w którym będziemy w stanie spożywać stały pokarm, ze stanu dziecięcego stoliczka do stanu, w którym zasiadamy do uczty z dorosłymi. A mimo to, będąc świadomymi tego, że musimy przejść ten proces dojrzewania, wielu z nas jest skłonnych mierzyć swój wzrost za pomocą niewłaściwych metod. Łatwo dajemy się oszukać. Szczególnie dotyczy to kręgów związanych z tradycją reformowaną, która (właściwie) kładzie szczególny nacisk na nauczanie i na fakty dotyczące wiary.

środa, 20 lipca 2016

Nie potrzebuję teologii. Po prostu kocham Jezusa – to mi wystarczy!

Dla wielu chrześcijan studium teologii jest zajęciem pozbawionym jakiegokolwiek sensu. W dobie „zwycięskiego” kościoła oraz emocjonalnej duchowości, poważne traktowanie teologii chrześcijańskiej oraz wszelkie próby wyrażenia jej w sposób usystematyzowany, traktowane są jako coś obcego prawdziwemu chrześcijaństwu. Obecnie doszliśmy do tego, że teolodzy stali się obiektem drwiny oraz szyderstw ze strony ludzi, którzy kosztem teologii gloryfikują praktyczne przejawy swojej wiary.

Justin Peters powiedział: „Większość ludzi dochodzi do miejsca w który stwierdza, że: „Nie potrzebuję doktryny. Nie potrzebuję teologii. Po prostu kocham Jezusa – to mi wystarczy”. To jest głupie stwierdzenie. Bardzo głupie. Jeśli kochamy Jezusa tak bardzo jak to deklarujemy, to czy nie powinniśmy dążyć do Jego poznania? A jedyny sposób aby naprawdę Go poznać, to odnaleźć prawdę o Nim w Jego Słowie. Jesteśmy po to, aby studiować Słowo Boże. A kiedy nasza wiedza o Bogu będzie się pogłębiać wraz z nią będzie wzrastać nasza miłość do samego Boga”.

wtorek, 12 lipca 2016

Dlaczego potrzebuję przebaczenia?


Czy pamiętasz fragment z Listu do Rzymian zapisany w 1 rozdziale, gdzie w 18 wersecie czytamy, że przez naszą niesprawiedliwość tłumimy prawdę o Bożej chwale i zastępujemy ją innymi rzeczami? To samo słowo oznaczające niesprawiedliwość pojawia się także w 1 Liście apostoła Piotra, gdzie padają takie słowa: „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych” (1 List Piotra 3:18).

Bóg patrząc na ludzi i widząc ludzkie serca, które wolą inne rzeczy niż Jego, nie pozostaje w gniewie, ale to co czyni brzmi mniej więcej tak: Naprawię to. A pierwszą rzeczą, którą zrobię będzie to, że poślę mojego Syna jako całkowicie sprawiedliwego, kogoś, kto nigdy ani na chwilę nie zamienił mojej chwały na coś innego – i tego oto Syna poślę tam, by zajął ich miejsce i by to na Niego spadł mój gniew, który tak usilnie czuję wobec ich bałwochwalstwa. On zajmie ich miejsce i na Niego wyleję swój gniew. 

piątek, 8 lipca 2016

Kim jest chrześcijanin?


„[…] W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami”.
(Dz 11:26)


Kim jest chrześcijanin? Kto ma prawo nazywać siebie samego chrześcijaninem? Dziś możemy zaobserwować ogromny chaos i zagmatwanie w tej materii. Przedzierając się przez gąszcza subiektywnych i emocjonalnych uniesień mających rzekomo określać to kim jest chrześcijanin przekonamy się, że większość ludzi niesłusznie uważa siebie samych za chrześcijan.

Według definicji Słownika Języka Polskiego chrześcijaństwo to: religia opierająca się na nauce Jezusa Chrystusa. Na wstępie warto zaznaczyć, że chrześcijaństwo jest religią. Spełnia kryteria, które przyjmuje się do określenia religii. Wbrew popularnemu przesłaniu płynącemu z kanału YouToube, nie można „nienawidzić religii a kochać Jezusa”. Ale to co nas interesuje, to współzależność chrześcijaństwa a osobą Jezusa Chrystusa.

wtorek, 5 lipca 2016

Czym jest Kościół?W Liście do Efezjan Paweł szczególną uwagę poświęca eklezjologii – nauce o kościele. W rzeczy samej moglibyśmy powiedzieć, że list do Efezjan odpowiada na pytanie: Czym jest kościół? W Efezjan 2:19-22 Paweł używa kluczowej metafory na opisanie kościoła – Bożego domostwa. Chrześcijanie są częścią tego domostwa, są domownikami Boga jako, że zostali zaadoptowani do Bożej rodziny, która jest z kolei jeszcze innym obrazem, którym posługuje się Pismo Święte na opisanie kościoła. 

Jednak w tym miejscu akcent nie jest tak bardzo położony na rodzinę stanowiącą to domostwo, ile na dom, w którym to domostwo znajduje zamieszkanie: „Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków” (w. 19-20a).

czwartek, 30 czerwca 2016

Straż nad powierzonym

Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki”  (1 Tym. 6:20-21).
Pierwszy List do Tymoteusza, który otwiera napomnienie, by strzec się “innej nauki” i unikać niepotrzebnych dyskusji (1:3-4), kończy się skierowanym do Tymoteusza poleceniem „strzeżenia tego, co mu powierzono” i „unikania pospolitej, pustej mowy” (6:20). I choć to Tymoteusz jest przede wszystkim zamierzonym adresatem tego listu, to polecenia w nim zawarte zostały dane całemu kościołowi – zwróć uwagę, że wyraz „wam” w zapisanym w 21 wersecie pozdrowieniu „Niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach” to liczba mnoga. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że cały kościół jest odpowiedzialny za to, by trzymać się godnej szacunku nauki – prawdy raz na zawsze przekazanej świętym (List Judy 3).

niedziela, 26 czerwca 2016

Psychoterapia czy Ewangelia?

Psychoterapia według definicji Słownika Języka Polskiego oznacza: „leczenie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych bez użycia leków, polegające na oddziaływaniu na psychikę pacjenta”. Popularnym sloganem, bezmyślnie używanym przez większość ludzi jest traktowanie psychoterapii jako „lekarstwa dla duszy”, bo przecież psychologia zajmuje się studiowaniem duszy – jak twierdził Carl Jung.

Czym jest dusza? Hebrajskie słowo określające duszę, nefesz, oznacza zasadniczo życie i odnosi się do człowieka jako istoty żywej. Nowy Testament używa słowa psyche, co w definicji C. Ryriego pozwala nam traktować duszę jako: „całą osobę żywą lub po śmierci, niematerialny wymiar człowieka, wraz z jego emocjami i to na niej skupia się ostrze odkupienia i duchowego wzrostu”. Mówiąc inaczej, dusza ludzka jest niematerialną częścią człowieka. Jest to część ludzkiej istoty, która trwa na wieki. A jako najistotniejsza część osobowości człowieka, zgodnie ze słowami C.S. Lewisa, który powiedział: „Nie masz duszy. Jesteś duszą. Masz za to ciało”, wymaga szczególnej uwagi.

wtorek, 21 czerwca 2016

Zmierzch zachodniego chrześcijaństwa?

Wielu naukowców i publicystów mówi obecnie o zmierzchu zachodniego chrześcijaństwa. Biorąc pod uwagę zarówno dane ilościowe jak i jakościowe, trudno nie zgodzić się z taką oceną rzeczywistości. Spójrzmy na kraje, które tradycyjnie nazywa się chrześcijańskimi. Gdy otworzymy roczniki statystyczne zobaczymy, że co roku zmniejsza się liczba ludzi, którzy deklarują wiarę chrześcijańską. Z tych samych roczników dowiemy się, że rok w rok wzrasta wskaźnik rozwodów, czy też odsetek tzw. związków kohabitacyjnych.

Jednak liczby to nie wszystko. Warto zobaczyć jaki przekaz niesie ze sobą nasza kultura. Teoretycznie jest to kultura wolności. Faktycznie, pod pozorem wolności głoszona jest pochwała dekadencji i hedonizmu. Kultura masowa atakuje nas z wszystkich stron pochwałą dionizyjskiego sposobu życia.
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger